Loading images...

A projekt célja

Projekt címe: Innovatív turizmus desztinációs menedzsment modell nem hagyományos turizmus fajtákra Horvátországban (rurális turizmus) és Magyarországon (egészségturizmus)  – Pályázati azonosító: HUHR71101/2.1.3/0006

A Projekt célja: A pályázat a Magyarország-Horvátország “Együttműködő gazdaság és közösségek emberi erőforrás-fejlesztés” prioritása keretében közös kutatás-fejlesztési tevékenység végzésére irányul. A kutatómunka fő célja a két érintett térség (Zala megye és Koprivnica-Krizevci megye) nem hagyományos turisztikai motivációkra  – azaz nem a vízparti szabadidős turizmusra -  alapozó turisztikai desztinációk (magyar területen az egészségturisztikai motivációra, Horvátországban a rurális turizmusra építő desztinációk) desztináció-menedzsment modelljének kidolgozása.

A projekt futamideje: 16 hónap, a 2013. február 1- 2014. május 31 időszak.

A teljes támogatási összeg: A Pannon Egyetem projektrészének teljes költsége: 113470 EUR, amelyből  85%, azaz 96449,5 EUR az Európai Uniós támogatás, és 15%, azaz 17020,5 EUR a hazai társfinanszírozás (a PE részéről tehát önrészt nem kell biztosítani). (A magyar és horvát projektrész együttes összege: 225 615 EUR, ebből EU-s támogatás: 191775,6 EUR).

A magyarországi projektrész a projekt egészségturisztikai desztinációkra vonatkozó feladatait végzi.

–       Ennek keretében a Pannon Egyetem projektrészében az egészségturisztikai desztinációkra vonatkozó munkálatokat végzi, a következő tevékenységekre bontva:

–       Primer kutatás a projektterület egészségturisztikai adottságainak felmérése, az egészségturizmus TDM modell módszertani hátterének feltárása, egészségturisztikai TDM modell kidolgozása.

–       A kutatási eredmények alapján tankönyv készítése,  magyar nyelvről horvát és angol nyelvre fordítása.

–       30 órás oktatási program elkészítése és oktatás választható tárgyként egyetemi hallgatóknak, továbbá tudástranszfer workshop szervezése gyakorlati szakemberek részére.

–       Egészségturisztikai Tudásközpont létrehozása a PE GK Központi Könyvtárában, az egészségturizmushoz kapcsolódó szakirodalmak, releváns kutatási eredmények, egyetemi publikációk bibliográfiai kutathatóságának biztosítása.

–       A projekteredmények nyilvánosságának és publicitásának biztosítása, konferenciaelőadások, szakcikkek, valamint médiatájékoztatás formájában.