Loading images...

Kutatás

A projekt keretében kutatómunka folyik, melynek célja a Dunántúl, és szűkebb értelemben Zala megye egészségturisztikai desztinációinak desztináció-menedzsmentjére vonatkozó ajánlások, javaslatok kidolgozása. A kutatómunka végső eredménye egy egészségturisztikai desztináció-menedzsment modell kidolgozása.

 

A kutatómunka részei:

–       Kvantitatív felmérés (kérdőíves kutatás)

–       Kvalitatív primer felmérés (interjúkészítés az egészségturizmus fontosabb szereplőivel)

–   Dokumentum-kutatás a projekt által érintett terület (Zala, Somogy, Baranya, illetve tágabb értelemben a a Dunántúl) egészségturisztikai adottságairól, valamint a turisztikai desztinációk menedzsmentjére vonatkozó elméleti és gyakorlati tapasztalatokat tartalmazó szakirodalom alapján.

A kutatómunka eredménye:

Tanulmány, amely a kidolgozandó oktatási anyagok alapját képezi.